8.A

Mgr. Bronislava Broďáková


TECHNOHRÁTKY (13)

19.05.

Ve čtvrtek 10. května se žáci a žákyně 8. ročníku zúčastnili dalšího kola technohrátek. Tentokrát jsme navštívili Střední školu zemědělskou a vyšší odbornou školu Chrudim. Po slavnostním zahájení v tělocvičně školy byli žáci rozděleni do skupin a účastnili se praktických ukázek a soutěží. vyzkoušeli si výsev zeleniny, výpočet výměry, stanovení vlastností půdy, spojování materiálu, nácvik dojení a poznávání rostlin, semen a zvířat. Na závěr nechyběla již tradiční vědomostní soutěž Hej Ty, víš to?

Ačkoliv jsme se na stupních vítězů neumístili, den jsme si hezky užili.

.

 


EXKURZE MLADÁ BOLESLAV (12)

03.05.

V pondělí 23. 4. jsme společně se třídou 8. B vyrazili na exkurzi do Mladé Boleslavi. Nejdříve jsme navštívili Škoda muzeum, které je zaměřeno na tradici vozů značky Škoda. Přibližuje vývoj značky - od zakladatelů Laurina a Klementa a jejich prvních jízdních kol až po budoucnost mobility. Poté jsme se vydali na exkurzi do výrobních provozů firmy Škoda, kde jsme si prohlédli lisovnu a montážní halu.

.

 


VELIKONOCE (11)

03.05.

V pondělí 29. 3. probíhal na naší škole projektový den, jehož náplní bylo vyrábět dekorace s velikonoční tématikou, které jsme potom v úterý prodávali na velikonočním jarmarku.

Děkuji všem, kteří se aktivně do příprav i prodeje zapojili.

.

 


Technohrátky (10)

01.04.

Ve středu 12 děvčat z osmých tříd se účastnila Technohrátek na SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim. Prohlédly jsme si školu a mohly si vyzkoušet různé dovednosti z oboru kuchař, číšník, cukrář, prodavač i práci na počítači. Všem se akce líbila někteří po devátém ročníku se možná rozhodnou i pro tuto školu. Sice jsme nevyhrály, ale i tak to bylo prima.

.

 


Najdi svou cestu (9)

25.03.

V pondělí 5. 3. jsme se u nás ve škole zúčastnili motivační přednášky a výchovného koncertu zpěváka a rappera Nenyho s názvem Staň se hrdinou svého života. Měl pro nás připravené své písničky i příběh o tom, že když něco chceme, tak to dokážeme.

.

 


TECHNOHRÁTKY (8)

04.03.

Ve středu 28. 2. se chlapci ze třídy 8. A a 8. B zúčastnili dalšího kola technohrátek, tentokrát jsme navštívili Střední odbornou školu a střední odborné učiliště technické v Třemošnici. V učebnách a dílnách areálu školy byly pro žáky připraveny praktické ukázky a soutěže. Žáci si vyzkoušeli soustružení vnější válcové plochy, měření vnitřních a vnějších rozměrů, modelování plastové klíčenky, frézování drážky na frézce, ruční dělení kovových materiálů i montáž štokrlete. Celé dopoledne bylo zakončeno zábavnou soutěžní hrou. Nakonec byly vyhlášeny výsledky a předány ceny. K naší velké radosti jsme ve vědomostní soutěži obsadili 1. místo a v praktických dovednostech místo 3.

.

 


Technohrátky (7)

22.02.

Ve středu 14.2. se naši chlapci zúčastnili Technohrátek na Střední integrované škole ve Vysokém Mýtě. Vyzkoušeli si vystřihnout z plechu písmena, montáž kola u auta, šití na šicím stroji, nástřik šablony, vyšroubovat matičky a znovu je upevnit. Nakonec byl vědomostní kvíz, kde uplatnili vše, co jsme se tento den naučili. Zde jsme obsadili druhé místo z devíti škol, v montáži kola byl nejúspěšnější Dan Slanař.

.

 


VÁNOČNÍ BESÍDKA (6)

28.01.

Jako každý rok jsme si poslední den školy před vánočními prázdninami zpříjemnili tzv. vánoční besídkou...ozdobili jsme stromek, uvařili čaj, ochutnali cukroví, popovídali si o vánočních zvycích a nakonec samozřejmě také rozdali dárky.


ADVENTNÍ JARMARK (5)

03.12.

V úterý 28. 11. se konal na naší škole adventní jarmark, na kterém každá třída prodávala výrobky s vánoční tématikou, které připravili žáci o projektovém dni.

Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili a přispěli tak svým nápadem, výrobkem či upečenými dobrotami na dobrou věc.


SBĚR PAPÍRU (4)

19.11.

V týdnu od 18. do 22. září se konal sběr papíru, žáci z celé školy nosili svázaný papír na prostranství před školou, kde ho vybírala třída 8. A.

Nasbíralo se celkem 14 986 kg

Všechen papír byl odvezen, bude zrecyklován.

Za nasbíraný papír jsme pro školu získali 22 000,- Kč

Peníze, které jsme za starý papír dostali, budou rozděleny na dva stejné díly. Za polovinu, tj. 11 000,- Kč, budou nakoupeny nové knihy do školní knihovny. Druhá polovina peněz byla rozpočtena mezi jednotlivé třídy podle nasbíraných kilogramů.

Všem, kteří se na sběru papíru podíleli a přinesením starého nepotřebného papíru na tuto pěknou částku přispěli, děkujeme.


140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (3)

05.11.

V sobotu 4. 11. jsme si u nás ve škole připomněli 140. výročí založení školy v Chrasti. Při této příležitosti se konalo setkání pamětníků, přátel, bývalých i současných žáků školy. Celá akce byla zahájena kulturním programem a poté byla celá škola zpřístupněna veřejnosti. Naše třída se do oslav aktivně zapojila. V rámci hodin anglického jazyka žáci nacvičili pohádku O Červené karkulce. Svůj herecký talent a znalosti angličtiny zúročili hned při několika svých vystoupeních, která sehráli během celého slavnostního dne. Děkuji p. uč. Pelikánové za přípravu a žákům za jejich ochotu vystupovat a velké nasazení při představeních.


PROJEKTOVÝ DEN - JAK ŽIJÍ DĚTI NA SVĚTĚ (2)

29.10.

V úterý 24. 10. proběhl na naší škole projektový den s názvem Jak žijí děti na světě. V rámci připraveného programu jsme se letos věnovali tématu migrace. Interaktivní program byl pod vedením členů společnosti ADRA.

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa.


PRAVIDLA TŘÍDY (1)

28.09.
  1. Respektujeme soukromí svých spolužáků

  2. Po zvonění jsme na svém místě

  3. Zdravíme dospělé osoby

  4. Svačíme pouze na svém místě

  5. Mluví jeden, ostatní mu naslouchají

  6. K ostatním se chovám tak, jak chci, aby se chovali ke mně